سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید کاوسی – کارشناس ارشد آبخیزداری
جواد وروانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محسن نجارچی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

سیل یکی از بلایای طبیعی می باشد که همواره خسارتهای مالی و جانی فراوانی به بشروارد کرده است از همین رو مبارزه با این بلای طبیعی همواره یکی از دغدغه های بشری بوده است از آنجا که مبارزه با سیل ازطریق مدیریت غیرسازه ای و سازه ای حوزه های آبخیز امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است و این مبارزه بدون شناخت عوامل موثر درایجاد سیل یا تشدید کننده آن میسر نیست بدین سبب شناسایی عوامل موثر برپتانسیل سیل خیزی حوزه ها از نظر قابلیت تولید رواناب امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد برای این منظور داده های سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی ابزار مفید و توانمند برای شناسایی عوامل موثربرپتانسیل سیل خیزی حوزه ها و تعیین مناطق بحرانی حوزه ها از نظر پتانسیل سیلخیزی حوزه ها می باشد دراین تحقیق برای پهنه بندی حوزه آبخیز کویرمیقان اراک از نظر پتانسیل سیل خیزی درمرکز استان مرکزی و شهر اراک درداخل این حوزه واقع شده از سیستم اطلاعات جغرافیایی بعنوان پایگاه داده ها و از تصاویر سنجنده تیام ماهواره لندست استفاده گردیده است دراین راستا لایه ها و اطلاعات مورد نیاز رقومی شده درGIS بعلاوه اطلاعات مربوط به تصاویر ماهواره ای برای بررسی عوامل موثربرپتانسیل سیل خیزی و پهنه بندی حوزه استفاده گردیده است.