سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اعظم یزدانی – کارشناس ارشد معماری
بهنام به نیا – کارشناس ارشد معماری و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد ، بجنورد
امیرعلی جاجرمی – کارشناس معماری ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد ، بجنورد
تکتم مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنبد ، گند و عضو نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی

چکیده:

فضاهای مسکونی امروز از درک روح انسانی و تعلق اجتماعی به دور شده اند و به همین دلیل توجه به عوامل موثر در تعلق به مکان در محله های سنتی و تعمیم آن به واحدهای همسایگی امروز یکی از ضرورت های مهم در عرصه طراحی مجتمع ها و محیط های مسکونی می باشد . به دلیل توسعه های نامناسب مجتمع های زیستی، حس مکان و تعلق به مکان تضعیف شده است و این خود موجب تغییر در احساس و تصور مردم از مکان شده است. روش تحقیق در این پژوهش بصورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است.