سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود پورکیانی – دکتری مدیریت دولتی
وحیده جمشیدی گوهرریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی.

چکیده:

امروزه به کارآفرینی سازمانی به دلیل نقشی که در تقویت موقعیت رقابتی سازمانها ایفا می کند توجه خاصی میشود. لذا باید در ایجاد محیط مناسب و آموزش هایی که ویژگی ها، تجربیات و مهارت های لازم را در افراد تقویت کند تلاش نمود. تمامی هدف ها باید به منظور ایجاد انگیزش در بین افراد و ایجاد کارآفرینان جدید، آگاهی دادن، هدایت و تشویق کارآفرینان به سوی کسب مهارت های لازم و ارائه آموزش های لازم برای کسب مهارت های مورد نیاز به کارآفرینان صورت می گیرد و گذراندن این دوره ها برای موفقیت کارآفرینانی که قبلاً هیچگونه سابقه و زمینه محیطی لازم برای آنان فراهم نبوده، ضروری است. در این پژوهش ضمن ارائه مطالب در خصوص کارآفرینی و انواع آن، به بررسی موانع و محدودیت های متعددی که برای حرکت به سوی توسعه کارآفرینی در سازمان ها وجود دارد پرداخته می شود. هر چند بسیاری از این موانع ناخواسته بوده و برخی به قدری مخرب هستند که افراد ترجیح می دهند از فعالیت های کارآفرینانه دست بردارند. افزایش سطح فعالیتهای کارآفرینانه و توسعه کارآفرینی در یک جامعه به ایجاد محیطی پیش برنده برای افزایش تعداد کارآفرینان نیاز دارد. برای ایجاد فرصتهای محیطی بیشتر، دولتها میتوانند موانع موجود در سیستمهای نظارتی، اداری، قانونی و مالی که ممکن است بهعنوان عوامل بازدارنده در ورود به کسب و کار عمل کنند را کاهش یا حذف کنند.