سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عبداله قلیچ خانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک نهران)،دانشکده مهندسی نساجی،تهرا
فاطمه دادشیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک نهران)،دانشکده مهندسی نساجی،تهرا
ناصر شمس – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک نهران)،دانشکده مهندسی نساجی،تهرا

چکیده:

در صنعت پوشاک ایران به جرات می توان گفت کمتر شرکتی از مدیریت کیفیت جامع با هدف بهبود کیفیت وعملکردسازمانی استفاده نموده است اما با وجود این امر استقرار TQM برای همین شرکتهای قلیل بسیار دشوار بوده و موانعی برسرراه آن وجود دارد این تحقیق با هدف شناسایی موانع استقرار مدیریت کیفیت جامع در کاخانه تولیدپوشاک زانتوس به عنوان مطالعه موردی در صنعت پوشاک ایران انجام گرفته است ابزار جمع اوری داده های موردنیاز پرسشنامه ای مشتمل بر ۴۰ سوال درسه بخش ویژگیهای جمعیت شناختی عناصر ساختاری مدیریت کیفیت جامع و عملکرد عملیاتی است که اطلاعات آن از طریق مصاحبه حضوری با ۶۲ نفر از پرسنل کارخانه پوشاک زانتوس شامل مدیران، سرپرستان، کارشناسان و کارمندان این سازمان بدست امده است. روایی این تحقیق توسط تعدادی از اساتید وکارشناسان در زمینه کیفیت مورد تایید قرارگرفت و اعتبار سنجی پرسشنامه نیز از طریق ضریب الفای کرونباخ صورت گرفت در تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از امار توصیفی و استنباطی استفاده شد.