سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شیوا نجاتیان – دانشجوی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان
جعفر یعقوبی – استادیار گروه ترویج دانشگاه زنجان

چکیده:

بخش کشاورزی درایران با ۹۲% مصرف از میزان ۹۳/۱ میلیاردمتر مکعب آب استحصالی بزرگترین مصرف کننده آب در کشور می باشد دلیل اتلاف آبدر این بخش عمدتا ناشی از استفاده از سیستمهای سنتی با راندمان آبیاری پایین می باشد این در حالی است که راندمان سیستمهای نوین آبیاری به خصوص سیستمهای ابیاری تحت فشار ۷۰ تا ۹۰ درصد می باشد متاسفانه روشهای آبیاری در حوزه زنجان رود استان زنجان نیز اغلب به شکل سنتی و غرقابی می باشد به رغم حمایت های دولت از روشهای آبیاری نوین این روشها از طرف کشاورزان در این منطقه کمتر مورد استقبال قرارگرفته است با عنایت به مساله فوق هدف اصلی این مقاله شناسایی موانع توسعه سیستمهای ابیاری تحت فشار در حوزه زنجان رود بوده که با استفاده از روش تئوری مبنایی انجام شد نتایج تحلیل موانع توسعه سیستمهای ابیاری تحت فشار حوزه زنجان رود نشان داد مشکلات مالی کشاورزان و کمبود اعتبارات لازم ازمهمترین موانع در توسعه این سیستم ها می باشد.