سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ابراهیم چیرانی –
شهروز آذرمی موفق –
صدف صمدزاده –

چکیده:

کسب و کارهای نوپا نقشی اساسی درایجاد نوآوری اشتغال و افزایش مزیت رقابتی کشور دارند ایده پردازی فرصت جویی و عمل گرایی بصورت توامان دیدگاه کارافرینانه را بوجود می آورند بنابراین یکی از ابزارهای راهبردی و کلیدی درراه توسعه اقتصادی و تضمین اشتغال پایدار درجوامع امروزی ایجاد فرهنگ سازمانی کارافرینانه و اموزش کارافرینی و نظامند اطلاعات دانش کارافرینی است و هدف اصلی این مقاله شناسایی موانع توسعه خلاقیت درصنایع کوچک و متوسط و راه های ایجاد فرهنگ کارافرینانه درهت نوآوری می باشد شروع فعالیت هربنگاه جدید موجبات اشتغال تعدادی نیروی انسانی را درپی دارد و به دنبال آن تولید ملی را دربازاررقابتی امروزه فراهم می اورد و عومال تسهیل گردرراه اندازی کسب وکار ضمن تقویت احتمال راه اندازی کسب و کاربرموفقیت کارافرین دردست یابی بهنتایج مثبت را نیز برای وی سرعت میدهد این مقاله درنهایت پیشنهادهایی را برای مدیران بنگاه های کوچک و متوسط ارایه میدهد.