سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا موتمنی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
امین همتی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
هادی مرادی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

برون سپاری به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه سازمان ایجاد کننده مزیت رقابتی و افزایش بهره وری دردنیای امروزه مورد توجه بسیار قرارگرفته است با توجه به محدودیت منابع که برای هرسازمانی هم دربخش خصوصی و هم دربخش دولتی وجود دارد برون سپاری فرآیندها می تواند روشی جهت بالا بردن کارایی و فعالیت در عرصه های گسترده تری برای سازمان ها باشد تحولات مدیریتی نوین برون سپاری درخدمات اداری و درجدیدترین شکل آن برون سپاری آموزش سازمانی را مطرح و حتی ضروری ساخته است هدف ازاین پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع پیش روی برون سپاری آموزش سازمانی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی می باشد نمونه آماری این تحقیق دانشجویان و اساتید دانشگاه سمنان می باشد نتایج بدست آمده نشان داد که ترس ا زکمبود مهارت پیمانکاران مهمترین مانع دربرون سپاری آموزش می باشد درپایان نیز پیشنهاداتی به منظور حل مشکلات موجود ارایه گردیده است.