سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اسماعیل زاده – پژوهشکده علوم و فناوری های نوین، پژوهشگاه صنعت نفت
احمد روزبهانی – پژوهشکده علوم و فناوری های نوین، پژوهشگاه صنعت نفت
امیرناصر احمدی – پژوهشکده علوم و فناوری های نوین، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

در این فرآیندهای شیرین سازی و آب گیری در پالایشگاه های گاز، بدلیل تجزیه ترکیبات آمین و گلیکول منجر به پیدانش ناخالصی هایی می شود که باعث پیدایش کف می گردد. برای کنترل فوم وب هبود کارآیی در پالایشگاه از ترکیبات آنتی فوم استفاده می شود. بر اساس نتایج TGA و DTG، آنتی فوم سیلیکونی از خانواده SAG مورد استفاده در پالایشگاه های گاز دارای سه جزء اصلی می باشد. از طریق کروماتوگرافی TLC، حلال مناسب برای جداسازی اجزای آنتی فوم توسط کروماتوگرافی ستونی با بستر آلومینا بدست آمد. بخش شستشو شده از ستون کروماتوگرافی با حلال ۶۰ به ۴۰ مخلوط استن به متانول شامل ترکیب فعال سطحی می باشد. طبق بررسی طیف اسپکتروسکپی IR و nmr ساختار این ترکیب با کوپلیمر اتیلن اکساید پروپیلن اکساید پیوند یافته با پلی دی متیل سیلوکسان مطابقت دارد.