سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا شاه نظری شاهرضائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
علی مالکی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده:

نرخ رشد اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه یافته نشان میدهد دراین کشورها سازمانها مدتهاست حرکت در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی را اغاز کرده اند و درنقطه مقابل کشورهای درحال توسعه ای قرار دارند که با تکیه بر برنامه ریزی های جزیره ای درسطح سازمان ها، بین بخشهای مختلف ناهماهنگی بوجود آورده و درنتیجه تصمیم های اشتباه گرفته اند. نتیجه این محدود نگری ها جز این نیست که زمان برنامه ها به پایان رسیده ولی برنامه های عمرانی به نتیجه نرسیده و با مشکل شکست دربعد زمانی مواجه میشوند. هنگام فزونی منابع کسی به فکر محدودیت آنها نبوده و مصرف بی رویه منابع مدیران تصمیم ساز را وادار به اتخاذ سیاست جیره بندی می کند. در این مقاله با توجه به اهمیت پروژه های ساختمانی به عنوان یکی ازمحورهای اصلی رشد و توسعه، نخست پروژه افق مورد مطالعه قرارگرفته و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی به عنوان یکی از مدلهای پرکاربرد تصمیم گیری، کمبود بودجه به عنوان مهمترین عامل شکست زمانی این پروژه ها معرفی شده است.