سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده منظر خالقی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مهناز اکبری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

منطقه ۱۵ تهران شاهد دو مرحله رشد شتابان می باشد و درسالهای اخیر اکثر زمین های خالی سطح منطقه توسط واحدهای مسکونی اشغال شده و کاربری غالب مسکونی می باشد و فاقد زمینهای باز و محیط مناسب برای مدیریت بحران است نحوه استقرار کاربری ها درسطح ناحیه به چه صورت است؟ برای رسیدن به پایداری درسطح محلات این ناحیه چه کاربری های پیشنهاد می شود؟ به توضیح تفصیلی کاربری اراضی شهری پیشینه پژوهش تاریخچه شکل گیری منطقه و وسعت یافتن آن پرداخته شده روش تحقیق توصیفی و تحلیل کاربری های منطقه درغالب جداول توصیف شده به امکانات و محدودیت ها پرداخته شده است.