سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عثمان حسینی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

سیل یکی از جدی ترین بلایای طبیعی است که همواره جوامع بشری را به ویژه در مجاورت رودخانه ها مورد تهدید قرار می دهد. هدف ریشه یابی وقوع سیل و سرمایه گذاری مناسب در جهت بهینه کردن مدیریت سیل و کاهش خسارات جانی و مالی و همچنین جلوگیری از هدر رفتن سرمایه در بخش های نامرتبط با سیل می باشد. در تحقیق حاضر ۲۰ عامل وقوع سیل در شهر رشت شناسایی و طی ۵۰ عدد پرسشنامه به نظر سنجی مسئولین شهری درآمد. طبق داده ها عدم شبکه زهکشی مناسب و رواناب سطحی با ۶۴ درصد – عدم وجود نهاد و پرسنل اموزش دیده در مدیریت بحران با ۴۰ درصد – نبود شبکه اگو و فاضلاب شهری مناسب در جهت هدایت سیل با ۴۷ درصد – عدم وجود شبکه اعلام خطر در شهر برای اعلام سیل های احتمالی ۴۶ درصد و از بین رفتن پوشش جنگلی و افزایش وقوع سیل با ۴۰ درصد بیشترین درصد اهمیت را به خود اختصاص دادند. بهبود شبکه زهکشی وفاضلاب شهری – جلوگیری از تخریب جنگلها و آموزش پرسنل مرتبط با بحرانهای مختلف از مهمترین پیشنهادات برای محدود کردن وقوع سیل و کاهش خسارات در شهر می باشد.