سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی کرمانشاه
بهمن فرهادی بانسوله – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
همایون حصادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

امروزه تولید نقشه پوشش گیاهی دقیق یکی از ابزارهای مهم در برنامه ریزی و توسعه به شمار می آید به منظور بررسی و پایش پوشش گیاهی در مقیاس جهانی و ناحیه ای دسترسی به داده های به هنگام میدانی یا صحرایی معمولا دشوار و محدود است به منظور غلبه بر مشکلات و محدودیت های عملیات صحرایی در پایش پوشش گیاهی استفاده از شاخصهای گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره ای گزینه مناسبی به نظر می رسد ترکیب نتایج حاصل از مشاهدات و اندازه گیری مزرعه ای با داده های سنجش از دور می تواند نقشه های به هنگام خصوصیات محصولات را ارائه نماید که این امر در تعریف واحدهای مدیریت دقیق ارزشمند است استفاده از شاخصهای پوشش گیاهی که امروزه در سطح وسیعی از آن ها استفاده می شود نیز می تواند برای کمی کردن تولید خالص سالانه در مقیاسهای متفاوت و جهانی و تفکیک پوشش گیاهی در مقیاسهای قاره ای، جهانی و ناحیه ای به کارگرفته شود