سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا یزدان پناه جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سارا درگاهی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ناحیه برشی و دگرسان شده دره زار در جنوب کانسار مس سرچشمه و در جنوبغرب کرمان واقع است. دراین ناحیه بیش از % ۹۰ سنگها تحت تأثیر سیالات هیدروترمال به میزان متفاوت دگرسان شده اند. به علت پراکندگی وسیع کانیهای رسی، اکسید آهن و وضعیت پوششش گیاهی در این منطقه، استفاده از کاوشهای دورسنجی شرایط مناسبی برای اکتشاف این کانیها فراهم آورده است که منجر به کاهش هزینه ها و سهولت در امر پی جویی شده است. از تصاویر سنجنده آستر به دلیل تنوع باندی در طول موج های مختلف برای بارزسازی مناطق دگرسان شده، کانیهای رسی و اکسید آهن استفاده شده است. روشهای مختلف پردازش تصاویر از جمله آنالیز مؤلفه های اصلی و همچنین نقشه برداری زاویه طیفی روی ۹ باند سنجنده آستر اعمال شده است. تصاویر پردازش شده، اطلاعات مناسبی از نوع کانی های دگرسانی فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک با هزینه کم و دقت بالا فراهم کرده اند. نتایج بدست آمده حاکی از حضور ایلیت، موسکویت، آلونیت، مونت موریلونیت، کلریت، اپیدوت و هماتیت می باشد.