سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، گروه زمین شناسی، دانشگاه ا
هاشم باقری – دکتری زمین شناسی اقتصادی، عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه اصف
حسن طباطبائی – دکتری اکتشاف معدن، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی

چکیده:

منطقه ی شجاع آباد در ١٢٠ کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده است. این ناحیه با توجه به قرارگیری در کمربند آتشفشانی ارومیه – دختر، پتانسیل خوبی جهت اکتشاف مس می تواند داشته باشد. لذا شناسایی زون های کانی سازی احتمالی و تفکیک هاله های دگرسانی مرتبط ضروری است. در این محدوده، عملکرد سیستم های آذرین درونی و بیرونی، دگرسانی های مختلف گرمابی را سبب شده است. تصاویر ماهواره ای استر، به علت تفکیک مکانی و طیفی بالا توانایی زیادی در ثبت و تفکیک انواع دگرسانی های موجود در سیستم گرمابی دارند. سنجنده استر اطلاعات منابع زمینی را در سه محدوده طیفی مرئی – فروسرخ نزدیک VNIR فروسرخ موج کوتاه SWIR و فروسرخ گرمایی TIR اخذ می کند. با مطالعه باندهای VNIR و SWIR راین سنجنده میتوان مناطق دگرسانی را با دقت بیشتری شناسایی کرد. در این پژوهش روشهای مختلف بارز سازی دگرسانی ها، از قبیل ترکیب کاذب رنگی RGB نسبت باندی Band Ratio آنالیز مولفه اصلی PCA و پهنه بندی زاویه طیفی spectral angle mapper بر روی تصاویر سنجنده استر اعمال شده است. در نهایت با استفاده از این تکنیک های پردازش، هاله های دگرسانی مشخص گردید. این نواحی مشخص شده در مراحل بعدی اکتشاف می توانند دارای اولویت باشند.