سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریماه آیتی – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
خدیجه خلیلی – مربی، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده:

در این مقاله مناطق دارای پتانسیل جهت تولید گچ در منطقه اردل و مناطق نزدیک آن )دوپلان( توسط پردازش داده های ماهوار های ورقه ۱:۱۱۱۱۱۱ اردل و با تلفیق با نقشه زمین شناسی تفکیک و شناسائی شدند. مناطق مورد بررسی در داده های طیفی وماهواره ای، با توجه به کنترل های زمینی و آزمایشات شیمیائی انجام شده، مناطقی امید بخش با پتانسیل جهت تهیه گچ می باشند. با توجه به به نتایج آنالیزها و با توجه به اینکه میزان خلوص نمونه های گچ مورد بررسی ۹۹ درصد می باشد، علاوه بر کاربردهای معمول گچ، طبق استاندارد ۸۴ASTM C472- در صنایع چینی بهداشتی، برای مصارف قالب سازی نیز مناسب می باشند