سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید کاردان مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه بیرجند
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه آب دانشگاه بیرجند
زهرا رحیم زاده کیوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه بیرجند
مصطفی یعقوب زاده – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

مناطق خشک و بیابانی وسعت قابل ملاحظه ای از مساحت کره زمین یعنی حدود یک سوم آن را می پوشاند. حدود ۴ درصد از مساحت کره زمین را بیابان های واقعی اشغال می کنند. هر چند در رابطه با منشاء مناطق کویری به تأثیر عوامل هیدرولوژی و ژئومورفولوژی بهای بیشتری داده می شود اما عوامل اقلیمی اساسی ترین نقش را در ایجاد مناطق بیابانی دنیا دارند. تأثیر این عوامل به گونه ای است که در اکثر مطالعه های انجام شده، عناصر اقلیمی تعیین کننده مرز مناطق خشک و بیابانی به شمار رفته اند. با توجه به غیر قابل سکونت بودن بخش زیادی از مناطق بیابانی و عدم استقرار شبکه های مناسب دیده بانی اقلیم، علم سنجش از دور با توجه به قابلیت های متعددی که در زمینه های بررسی هوا و اقلیم شناسی دارد، می تواند امکانات ویژه ای را در مطالعه های مناطق بیابانی فراهم کند. علاوه بر این، داده های ماهواره ای و باند حرارتی ماهواره land sat قابلیت های ویژه ای را در سنجش های اقلیمی و شناسایی مناطق گرم دارند و می توانند به نحوه فزاینده ای در بررسی مختلف جنبه های اقلیمی مناطق بیابانی و کویری مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله سعی شده است تا اهمیت و نقش سنجش از دور در بررسی اقلیمی مناطق خشک و بیابانی مورد بررسی قرار گیرد.