سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد درویشی خاتونی – مدیریت زمین شناسی دریایی، سازمان زمین شناسی و اآتشافات معدنی آشور
سارا نری میسا – کارشناس ارشد آلودگی و حفاظت محیط زیست

چکیده:

فرسایش خاک آه رخداد و گسترش آن موجب تغییرات بارز در منظر زمین و پسرفت اراضی و تخریب محیط زیست می شود. به منظور شناسایی مهمترین عوامل مشارآت آننده در فرسایش اراضی جهت معرفی راهبردهای آلان جهت پیشگیری و مهار این نوع فرسایش در حوزه آبخیز محمود آباد آه یکی از حوزه های آبخیز دارای گسترش وسیعی از نهشته های اولیه بادرفتی در ایران واقع در استان قم می باشد، انتخاب شد. نتایج حاصل از فرسایش تابعی از ارتفاع متوسط بارندگی و دمای متوسط سالانه هوا، شیب و جهت اراضی، سازندهای زمین شناسی، منابع اراضی، نوع خاک و ویژگی های مربوط به آن، نوع و تیپ گیاهی، نحوه استفاده از اراضی و متوسط سالانه ارتفاع رواناب های سطحی می باشد. اما در این میان شیب اراضی، نوع سازند، عمق خاک، میزان املاح محلول و میزان سدیم قابل تبادل موجود در خاک، بیشترین تاثیر را در شکل گیری و گسترش فرسایش دارند. بر این اساس مناسب ترین راهبردهای آلان جهت پیشگیری از رخداد فرسایش و گسترش آن در منطقه مورد مطالعه محمد آباد و حوزه های آبخیز مشابه، جلوگیری از تمرآز رواناب های سطحی همراه اصلاح آاربری اراضی و مدیریت پوشش گیاهی در اراضی است.