سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد پورمنفردعظیمی – دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه شاهد ، تهران
هادی مقدم بنائم – دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه شاهد ، تهران
عارف درودی – دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه شاهد ، تهران

چکیده:

فلیکر ولتاژ پدیده ای رایج در مسائل کیفیت توان است و به نوسانات فرکانس پائین مدوله شده بر یک موج حامل گفته میشود. به منظور کاهش سطح فلیکر، منابع فلیکری موجود در شبکه باید شناسایی شوند . اینمقاله روشی جدید برای تشخیص جهت شارش فلیکر با استفاده از تعریف توان فلیکر، تبدیل موجک و آشکارساز همدوس پیشنهاد میکند. ابتدا، با استفاده از دمدولاسیون همدوس و تبدیل موجک، نوسانات فرکانس پائین ازسیگنالهای مانیتور شده جدا میشوند. سپس کمیت توان فلیکر با بکارگیری پوشهای ولتاژ و جریان نقطه مانیتورینگ، محاسبه میشوند. روش پیشنهادی که مطابق استاندارد ۱۵IEC 61000-4-است، علاوه بر تشخیص جهت شارش فلیکر، توانایی شناسایی تعداد و مکان منابعفلیکر و همچنین میزان سهم هر یک از آنها را در سطح فلیکر کل شینه دارد. برای بررسی روش پیشنهادی از نرم افزار متلب استفاده شده است