سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راحله والیزاده اردلان – کارشناس بهداشت محیط
مریم عسکری – کارشناس بهداشت محیط- عضو مرکز پژوهشی کاوش پی
اکرم حسین نیا – کارشناس ارشد محیط زیست- عضو مرکز پژوهشی کاوش پی

چکیده:

افزایش روز افزون جمعیت موجب رو آوردن به استفاده از منابع بدون توجه به ظرفیت آنها گردیده است. دشت مشهد بر اساس تقسیم بندی کشوری در استان خراسان رضوی واقع شده و جزئی از حوضه آبریز رودخانه کشف رود با مساحت ۹۹۰۹ کیلومتر مربع می باشد. در شناسایی منابع آلاینده دشت مشهد با توجه به اهداف عمده مد نظر در ابتدا اقدام به دسته بندی آلاینده ها در قالب مراکز جمعیتی، صنایع، مراکز دفن زباله و تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی شده است. پس از مراجعه به سازمان های مرتبط، اطلاعات لازم اخذ و در ادامه با انجام بازدیدهای میدانی و تکمیل پرسشنامه مربوط به هر منبع آلاینده، بانک اطلاعاتی GIS تهیه شده است. سپس برآوردی کلی از کمیت فاضلاب های تولیدی و توان آلایندگی این منابع صورت گرفته است. در نهایت نیز راهکارهای کاهش آلودگی بسته به نحوه اثربخشی آنها، در قالب سه دسته پروژه های مستقیم، غیرمستقیم و پشتیبانی ارائه گردیده است