سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور ناصرین –

چکیده:

در مقاله ارائه شده ، شناسایی منابع تولید پساب های صنعتی درواحد دوم مجتمع پتروشیمی رازی که یکی از واحدهای عظیم تولید کود شیمیایی درکشور میباشد، بررسی و راهکارهای کمینه سازی مورد نظر مطرح می گردد..به همین دلیل نسبت به شناسایی منابع و نقاط تولید پساب، ماهیت پسابهاوعلل تولیدآنها اقدام و راهکار کمینه سازی ارائه گردیدسپس نمودار تولید در واحد مورد مطالعه بطور دستی تهیه و بوسیله برنامه کامپیوتری اتوکد ترسیم شد . ضمن شناسایی پسابها، ابتدا نسبت به اندازه گیری کمیت آنها اقدام شد. در این بررسی مشخص شد که در واحد اوره دوم، میزان پسابهای تولید شده سالانه ۲۱/۷۵۹۵۰۸متر مکعب میباشد. سپس مواد زائد شناسایی شده در این واحد، بر اساس برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد (یونپ) طبقه بندی شد که پسابهای خطرناک ۴۹/۵ درصد و غیر خطرناک ۵۱/۹۴ درصد مشخص شد.سپس راهکارهایی جهت کمینه سازی پسابها ارائه گردید که مقدار ۶۳/۲۱ درصد ازپسابها بوسیله اصلاح فرآیند و مقدار ۹۲/۷ درصد بصورت تعویض اتصالات، ۶۲/. درصد کاهش حجم و ۱۴/. درصد بصورت تنظیم فشار و تعویض آب بند میباشند. همانگونه که ملاحظه میگردد روشهای کمینه سازی پسابهادرواحد اوره دوم مجتمع پتروشیمی رازی درصورت اجرا، امکان پذیرخواهد بود که از اهمیت خاصی برخوردار میباشد