سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اتنا بوالحسنی – کارشناس ارشد آلودگیهای محیط زیست و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
رضا عظیمی – کارشناس ارشد زمین شناسی – آب شناسی
ملیسا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
مهدی مردیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

استرسهای محیطی ازجمله کاهش و یا آلودگی منابع آب زمانی برای اکوسیستم تالاب عامل تهدید کننده به حساب می آیند که اولا منشا انسانی یا حداقل منشا توام انسانی – طبیعی داشته و ثانیا شدت استرس با در نظر داشتن عوامل متعدد اقلیمی زمین شناسی توپوگرافیک به حدی باشد که از آستانه تحمل اکوسیستم فراتر رفته باشد و از آنجا که از نظر هیدرولوژیک تالاب ها اغلب در نقاط پایین دست زیرحوضه های آبریز واقع می شوند بهمین دلیل برایند اثرات فعالیت هایمختلف بالا دست منجملهبهره برداری های آب نهایتا در تالاب ها نمایان می شود تالاب میقان نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد این تالاب در حوضه کویر میقان که بعنوان یکی از زیرحوضه های ایران مرکزی شناخته شده است. قرار دارد این حوضه ارتباط هیدرولیکی با حوضه های مجاور نداشته و ریزشهای جوی آن در نهایت با وجود آبراهه ها مسیل ها و رودخانه های فصلی به تالاب میقان هدایت می شوند به همین منظور دراین تحقیق در مرحله اول به بررسی و دسته بندی انواع منابع الاینده پرداخته شد و پس از پیاده سازی منابع الاینده عمده نقشه پایه منابع الاینده دشت میقان با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ تهیه گردید