سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه جابرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه محیط زیست واحد علوم و تحقیقات خوزستان دانشگاه آزاد اسلامی،خوزستان،ایران
محمدرضا منظم اسمعیل پور – دکترای تخصصی و استادیار، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم و پزشکی تهران،ایران
محمدصادق سخاوت جو – دکترای تخصصی واستادیار، گروه آلودگی هوا واحد علوم و تحقیقات خوزستان دانشگاه آزاد اسلامی،خوزستان،ایران

چکیده:

نفت به عنوان بزرگترین منبع نیروی جهان است ،نزدیک به نیمی از مجموع نیروی اولیه و اصلی مورد تقاضای جهان را تأمین می کند.هر صنعتی به صرف وجودش اثرات نامطلوبی بر محیط خواهد داشت و صنعت نفت نیز از این امر مستثنی نیست. فعالیتهای بالادستی نفت و گاز شامل عملیات اکتشاف،استخراج ، فرآورش وانتقال تولیدات پایین دستی به محلهای مصرف یا پایانه های صادراتی میباشد.تمامی مراحل ذکر شده میتواند باعث تغییراتی در محیط زیست مناطق عملیاتی مربوطه گرددکه بالطبع پیامدهای منفی زیست محیطی را بدنبال خواهد داشت.تحقیق حاضر به بررسی فعالیتهای استخراج نفت در یک دکل عملیاتی در محدوده مخزن نفتی اهواز پرداخته است. با توجه به این مطلب که فرآیند حفاری نفت بسته به عواملی از جمله زمین شناسی منطقه میتواند متفاوت باشد و از روشها ودستگاههاو سیالات مختلفی در راستای استخراج نفت و گاز استفاده گردد،که هر کدام از نظر ایجاد آلودگی صوتی توان متفاوتی را دارا می باشند. نتایج حاصله نشان داد که عمده منابع آلاینده های صوتی در دکل حفاری شامل موتورهای،آچار هوا،میز دوار،گردونه حفاری، کمپرسور، الک لرزان ،پمپهای گل و …. می باشند که هرکدام از آنها به صورت جداگانه اثرات سوءی را بر روی افراد شاغل در این مناطق می گذارند