سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاضل خالقی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محسن موید – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

در سالهای اخیر، افت شدیدِ تراز آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی دشت هادیشهر، برداشت بیش از حدِ آبخوان و کاهش کیفیت آب زیرزمینی سازندهای منفصل بروز مشکلات جدی در تأمین آب شرب اهالی منطقه را در پی داشته است.با توجه به رخنمون وسیع واحدهای کربناته پرمو تریاس در جنوب محدوده و نیاز ضروری به منابع آب جدید، اکتشاف ذخایر کارستی به عنوان تنها برنامه راهبردی مورد توجه قرار گرفت. فعالیتهای تکتونیکی شدید به همراه نفوذ توده های ماگمایی پلیوسن، نهشته های آهکی پرمین را تحت تأثیر قرار داده و سبب افزایش نفوذپذیری و انحلال کارستی سازندهای سخت منطقه شده اند. شواهد ژئومورفیک کارست، مورفوتکتونیک،وضعیت هیدروژئولوژی و شبکه هیدروگرافی نیز تأئیدی بر گسترش انحلال کارستی در طبقات و نشانگر پتانسیل بالای تشکیل منابع آب کارستی در منطقه می باشد. در مطالعات تفصیلی جهت انتخاب نقاط امیدبخش حفاری از بررسیهای ژئوالکتریک(روش سونداژ الکتریکی قائم) استفاده گردید. یکی از نقاط پیشنهادی در زون خرد شده طبقات آهکی پرمین منطبق بر یال غربی آبراهه فصلی و دیگری در محلی منطبق بر یال تاقدیس پلانچ دار جانمایی شد.با توجه به نتایج موفقیت آمیز حفاری و استخراج آب زیرزمینی با کیفیت مناسب، این مطالعه می تواند برای پی جویی آب زیرزمینی در سازندهای سخت مستعدِ سایر نواحی آذربایجان که دارای مسائل مشابه هستند، راهگشا باشد