سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پگاه رضایی – دانشجوی کارشناسی منابع طبیعی/محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوا
مهدی بخت بیدار – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
مهدی علی محمدی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
محسن قربانخانی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

یکی از مسائل مهم در پالایشگا‌ه های نفت و گاز پساب تولیدی آنها می باشد که در هر پالایشگاهی با توجه به وجود سیستم تصفیه فاضلاب یا عدم وجود آن ، مقادیر مواد تشکیل دهنده آنها متفاوت است.هدف این تحقیق شناسایی منابع آب و پساب تولیدی و اندازه گیری شاخص های پساب و تعیین بار آلودگی آنها و ارایه راهکارهایی جهت استفاده مجدد از این پساب می باشد. در این مطالعه فاکتورهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی منابع آب و پساب پالایشگاه مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند.از جمله فاکتورهای مورد بررسی ، میزان T.D.S ( کل جامدات محلول )، PH ، Ca.H ، Cl`، BOD5 ، COD و … می باشد. به منظور بررسی بار آلودگی پساب ناشی از فعالیت پالایشگاه گاز بیدبلند ، بر اساس اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی مورد نیاز، دو ایستگاه مطالعاتی یکی در محل خروجی پساب و دیگری در فاصله ۵۰۰ متری از خروجی پساب در نظر گرفته شد.در نمونه برداری از این ایستگاه ها پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بر اساس روش های استاندارد اندازه گیری شد.