سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیتا بردبار – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودش
سیدنعمت اله موسوی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

کارآفرینی فرآیندی است که در آن فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصت های جدید و با بسیج منابع، مبادرت به ایجادکسب و کار و شرکت های نو، سازمان های جدید و نوآور و رشد یابنده نموده که توأم با پذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می گردد. از جمله موارد مهم در اهمیت فرآیند کارآفرینی این است که، جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق داده و رشد اقتصادی را باعث می شود، باعث توازن بین عرضه و تقاضا میشود، همچنین دانش جدید تبدیل به خدمات و محصولات جدید می شود، باعث ایجاد اشتغال می شود، با کارآفرینی رفاه توسعه می یابد، منجر به توانمندسازی و ارزش آفرینی جدید می شود و جامعه بسیار سریع تر توسعه می یابد. در این راستا موانع و مشکلاتی نیز بر سر راه کارآفرینان جهت بکارگیری آنان در برنامه های اجرایی می باشد که در این مقاله برآنیم تا با بررسی کارآفرینی و اهمیت آن، به شناسایی این موانع پرداخته و موانع مذکور را در مراحل مختلف شناسایی کنیم و همچنین به چگونگی ترغیب کارآفرینان جهت مشارکت بالاتر خواهیم پرداخت.