سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

آمنه مفاخری –
هیرش شلطانپناه –
انور خسروی –

چکیده:

توجه به هدایت منابع محدود به سوی صنایع اولویت دار و مطالعه در زمینه مزیت های اقتصادی در تولیدات صنعتی امری ضروری است.در این مقالهبا استفاده از داده های خام حاصل از نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استان کردستان در سال ۱۳۸۷ وشاخص اقتصادیضریب مکان ،مزیت های نسبیبخش صنعت ،بر اساس سیستم طبقه بندی بین المللی ISIC ، در سطح کدهای ۲ ، ۳ و ۴ رقمی شناسا یی شده است. نتایج نشان می دهد که استان کردستان در کدهای ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۰۰۰۰ ، ۳۷ (فرمول در متن اصلی مقاله) دارای مزیت نسبی است و بیشترین مقدار مربوط به بخش بازیافت(کد ۳۷ ) با مقدار شاخص LQ 0/938 می باشد که نشان از وجود مزیت نسبی استان در گروه بازیافت ضایعات و خرده های غیر فلزی کدهای ۳۷۲ و ۳۷۲۰ با مقدار LQ 0/945 است.