سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق رجبی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید خالوزاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی اشرف مدرس – شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای شناساییِ مدل هایی با ساختار بلوک گرا پیشنهاد می شود. روش ارائه شده بر اساس بکارگیری اصل جداسازی جمله کلیدی، تخمین متغیرهای میانی و استفاده از روش های شناساییِ بازگشتیِ خطی به منظور تخمین پارامترهای مدل می باشد روابط برای مدل هایی با ساختارLN, LNL, LNLNدرحالتMISO استخراج شده و نتایج حاصل از شناساییِ این مدل ها با به کارگیری روش مذکور بر روی داده های مربوط به سیستمی واقعی با چهار ورودی و چهار خروجی که متعلق به یک تولید کننده بخار(بویلر) است، آورده شده است. نتایج شناسایی صحت روش ارائه شده را تصدیق میکنند.