سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی گوهررخی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیده زینب اسعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

امروزه ایمنی نقش بسیار مهمی رادرتمامی مراحل طراحی فرایندهای شیمیایی ایفا می کند یکی از ضروری ترین و اصلی ترین مراحل برای افزایش سطح ایمنی در واحدهای موجود یا در حال طراحی ارزیابی ریسک خطراتی همچون رها شدن مواد شیمیایی در محیط وانفجار و … است که ممکن است از طریق خطاهای انسانی یا خرابی تجهیزات و یا عوامل دیگر ایجاد شود نقطه شروع برای برنامه ریزی جامع درا یمنی تشخیص مخاطرات است روشهای زیادی از قبیل چک لیست آنالیز پرسش و آنالیز مخاطرات و راهبری بهاین منظور توسعه یافته اند اما از میان این روش ها HAZOP بهعنوان یک تکنیک علاوه بر تشخیص مخاطرات قادر به تشخیص مسائل عملیاتی که در بازدهی فرایند نقش دارند نیز می باشد آنالیز HAZOP با استفاده از خلاقیت ذهنی و همکاری لیستی با گروه های مختلف تمامی انحرافات ممکن و بهدنبال آن علتهای محتمل ایجادانحراف و پیامدهای مخاطره آمیز آن را به روشی سیستماتیک مشخصمی کند. دراین مقاله مخاطرات موجود در واحد کاهش گرانروی پالایشگاه تهران بهروش HAZOP شناسایی شده است ابتدا به کمک لغات راهنما و پارامترها انحرافاتی که از هدف طراحی بوجود آمده را شناسایی کرده و بعد علت این انحرافات مشخص می شود و سپس عواقب بوجود آمده بحث و ارزیابی شده است درآ[ر پیشنهادات دستورات لازم برای جلوگیری از این انحرافات ارایه شده است.