سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه سروی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، ایر
پیمان ترکزاده – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
یونس گودرزی –

چکیده:

جهت جلوگیری از گسترش خرابی در سازه ها، تشخیص عیب های موضعی سازه ها در طی عمر مفید آنها مهم می باشد. روش های غیرمخرب جهت عیب یابی سازه ها حائز اهمیت بوده و امروزه توسعه زیادی پیدا کرده اند. در این تحقیق، یک روش دومرحله ای غیر مخرب جهت شناساییمحل و مقدار نسبی خرابی در سازه ها بر اساس پاسخ های دینامیکی پیشنهاد شده است. در این روش، مدل اجزاء محدود اولیه سازه ها با استفاده ازنتایج تحلیل دینامیکی اصلاح می گردد. در این راستا، ابتدا ماتریس سختی سازه ها با استفاده از اطلاعات مودی به روزرسانی شده و اعضای مشکوک به خرابی، شناسایی می شوند. سپس با استفاده از تغییرات انرژی کرنشی مودال، محل و مقدار نسبی خرابی به طور دقیق تعیین می گردد.جهت نشان دادن کارایی روش پیشنهادی، مثال عددی ارائه شده و نتایج بیانگر عملکرد مناسب این روش برای شناسایی خرابی در سازه ها می باشد