سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد مال الهی – پژوهشکده میگوی کشور
غلامحسین وثوقی – دانشگاه تهران – دانشکده دامپزشکی

چکیده:

شناخت ماهیان دریاجه پریشان بخشی از طرح مطالعات جامع دریاچه بوده که به مدت یکسال انجام شد . طی این تحقیق ۱۰ گونه ماهی متعلق به چهار خانواده مهم ماهیان شناسایی شد که بترتیب عبارنند از گونه های خانواده کپور ماهیانCYPRINIDAEکپور معمولی (Cyprinus carpio پریشانی یا زردک Barbus luteu دشت ارژنی Cyprinion maerostomus ماهی برکه ای Carassius auratus سیاه ماهی Capoeta barroisi ماهی گارا Garra rufa و ماهی سرخه یا شیربت Barbus grypus می باشند.از این خانواده تنها کپور معمولی غیر بومی محسوب می گردد. گونه خانواده کفال ماهیان MUGILIDAE از این خانواده تنها گونه Mugin ( liza) abu zarudnyi شناسایی شد.این ماهی نیز بومی دریاچه بوده و در منطقه بنام دربک شهرت دارد خانواده کپورهای دندان دار زنده زا POECILIIDAE از این خانواده نیز تنها گونه Gambusia affinis شناسایی شد. این ماهی نیز غیر بومی بوده واز سایر نقاط جهان به آبگیرها و چشمه های منتهی به دریاچه معرفی و از اینجاها به درون دریاچه نفوذ پیدا نموده است خانواده مارماهیان شاخدار MASTACEMBELIDAE تنها گونه این خانواده به نام Mastacembelus Mastacembelus بومی دریاچه بوده و به تعداد بسیار اندک از دریاچه صید گردید