سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کیوان عباسی – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور (بندر انزلی)
کیومرث نیک سرشت – مدیریت شیلات استان همدان (همدان)

چکیده:

تالاب ها جلوه های ویژه ای از طبیعت بوده و از نظر تقلیل آلاینده ه ا، زیستگاه پرندگا ن ، خزانه ژنتیکی ، اکوتوریسم ،تعدیل آب و هوا و صید و صیادی دارای اهمیت زیادی میباشد. در استان همدان بیش از ۴۰ رودخانه وجود داشته ولی دارای تالابهای محدود میباشد. در این بررسی که از آبانماه ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۸۷ صورت گرفت، ماهیان تالابهای آقگل ملایر، پیرسلمان اسدآباد و مناطق تالابی رودخانه های هرم آباد و گاماسیاب با ادوات صید معمول و رایج نمونه برداری و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی بر روی ۲۹۸۳ نمونه ماهی صید شده نشان داد که ۲۳ گونه از ۴ خانواده کپورماهیان، رفتگرماهیان Cobitidae و Balitoridae و گامبوزیا ماهیان زیست مینمایند که بترتیب دارای ۱۷ ، ۴ ، ۱و۱ گونه بوده و از نظر ایستگاهی نیز، در تالابهای آق گل، پیرسلمان و مناطق تالابی رودخانه های هرم آباد و گاماسیاب بترتیب ۸ ، ۱۰ ، ۱۷ و ۱۹ گونه ماهی وجود دارد. همچنین ۱۹ گونه از گونه های بومی و ۴ گونه ماهی حوض، آمورنما، کپور معمولی و گامبوزیا از گونه های غیربومی کشورalein) هستند. در تالاب آقگل ماهی حوض نقره ای با۸۲/۶ درصد، در تالاب پیرسلمان رفتگرماهی Seminoemacheilusبا ۲۶/۹ درصد، در مناطق تالابی رودخانه های هرم آباد و گاماسیاب، مرواریدماهی موصل بترتیب با ۳۲/۶ و ۳۱/۸ درصد بیشترین فراوانی را دارا بودند