سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

تعداد صفحات: ۳۶

نویسنده(ها):

مجتبی اکبریان – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم وصنعت ایران
محبوبه شریف مهرآبادی – دانشجوی دوره کارشناسی معماری دانشگاه یزد

چکیده:

توجه به اصول بنیانی مطرح شده در زمینه هویت کالبدی -فضایی مانند: ابرسامانه کثرت در وحدت، تشابه در تمایز، اصالتدهی به فضا، پرورش قوه خیال، رویدادپذیری، ارتباط مناسب با طبیعت و ….