سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسرور دولت آبادی – دانشجوی ارشد کنترل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
جلیل شیرازی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
علی ذوالفقاری – دانشجوی ارشد کنترل

چکیده:

شناسایی لبه در تصاویر دیجیتال یکی از مسائل مهم در پردازش تصویر است که توسط روشهای مختلفی قابل حل است بسیاری از این روش ها را میتوان با سیستمهای فازی ترکیب نمود در این مقاله یک الگوریتم پیشنهاد می شود که در آن ورودی حاصل از اعمال تبدیل موجک برروی تصویر به یک سیستم فازی نوع اول داده می شود و براساس منطق فازی در مورد لبه بودن هر نقطه از تصویر تصمیم یگری می شود نتایج حاصل از این روش با نتایج به دست آمده از روشهای لبه برداری مشهور مقایسه شده و این نتایج اکرایی بهتر روش پیشنهادی در تصاویر را از خود نشان میدهد.