سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل بیرجندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

چکیده:

منطقه توران با مساحت ۱۶۴۴۹۹۲ هکتار دربخش شمالی دشت کویر ودرجنوب شرق شهرستان شاهرود قرار دارد مجموعه توران از سه قسمت پارک ملی ۸% پناهگاه حیات وحش ۱۷% و منطقه حفاظت شده ۷۵% تشکیل شده است این منطقه شامل سه دشت پهناور با ارتفاعات مختلف از ۱۴۰۰-۷۰۰ متر است دراین تحقیق با بررسی منابع علمی وانجام عملیات میدانی و پیمایش زمینی و استفاده از نقشه های ژئومورفولوژی و توپوگرافی اقدام به جمع آوری و شناسایی گونه ها گردید درمجموع ۶۰۴ گونه گیاهی از این منطقه گزارش شده است که به ۵۵ تیره و ۲۹۶ جنس تعلق دارد ۴۲۳ گونه ۷۱/۴% فلور منطقه انحصاری ناحیه ایرانی تورانی است که دوگونه Astragaluskaviresis ی Astragalustouranicus انحصاری این منطقه است نتیجه این بررسی تعیین ۱۳تیپ عمده است با استفاده ازاین پژوهش می توان گفت که پوشش مناطق دشتی اغلب از تیپ درمنه و قیچ تشکیل شده و دربرخی مناطق جای درمنه و قیچ باهم عوض شده است.