سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طیبه عبدلی – کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
محمود احمدپورداریانی – دانشیار دانشگاه تهران
عباس متین فر – استادیار مرکز تحقیقاتی شیلات ایران

چکیده:

فرصت های شغلی و کارآفرینی درعرصه شیلات و توجه به جنبه های اقتصادی کسب و کاردرشیلات و حمایت های قانونی ترویجی ایجاد مراکز کارآفرینی و ترویج فرهنگ عمومی کارآفرینی بستری برای کارآفرینی درعرصه ماهیگری و آبزی پروری می باشد رویکرد حاکم برتحقیق حاضر آمیخته کیفی کمی می باشد که اطلاعات لازم برای انجام تحقیق از طریق مصاحبه با ۱۰ نفر خبره شیلاتی و ارایه پرسشنامه به ۸۵ نفر کارآفرین جمع آوری گردید که اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است نتایج ح اصله از یافته این تحقیق حاکیا ز فرصت های کارافرینانه ای درصنعت شیلات است که دارای جذابیت می باشد از جمله این فرصت ها می توان به پرورش انواع آبزیان از جمله نرم تنان سخت پوستان که درایران فقط میگون پرورش داده می شود پرورش انواع ماهیان گرمابی که درایران فقط چهار گونه پرورش داده می شود پرورش ماهیان سردآبی پرورش گیاهان آبزی پرورش انواع حیوانات آبزی مثل قورباغه کروکودیل و … روشهای جدید صید و آبزی پروری مثل پرورش آبزیان ردقفس پرورش توام گونه های آبزی صید گونه هایی با ارزش صادراتی از آبهای جنوبی ایجاد صنایع تکمیلی درصنایع فراوری آبزیان و توزیع آبزیان اشاره نمود.