سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهناز ربانی ها – موسسه تحقیقات شیلات ایران
محسن نوری نژاد – پژوهشکده میگوی کشور بوشهر
فریدون عوفی – موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده:

شناسایی لارو ماهیان و تعیین فراوانی و تنوع آنها در آبهای جزایر خارک و خارکو از تیرماه ۱۳۸۵ لغایت خرداد ۸۶ صورت گرفت که طی آن علاوه با درنظر گرفتن ۹ ایستگاه اطراف جزایر ۳ ایستگاه ساحلی و دریایی درنظر گرفته شد جمع آوری نمونه ها توسط تور نمونه گیر Bongo با چشمه ۵۰۰ میکرون انجام گرفت و علاوه بر آن فاکتورهای محیطی نیز اندازه گیری و ثبت گردید طی این بررسی ۱۸۰۸ قطعه لارو در مقاطع لاروی Post flexion Preflexion جمع آوری شدند ودر ۴۵ خانواده و ۳۹ گروه متفاوت قبیله جنس، گونه و تیپ شناسایی شدند و ۲۲ نمونه نیز در مرحله Preflexion شناسایی نگردید. میانگین فراوانی لارو در منطقه ۱۸/۷۰۸۳ عدد در ۱۰ متر مربع بود که خانواده هایBlenniidae Sillaginidae Clupeidae وTripterygiidae Atherinidae به ترتیب بیشترین فراوانی را داشته و جمعا ۶۵% کل فراوانی لاروی را شامل شدند.