سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نیلوفر عابدین زاده – عضوهیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
فریماه عابدین زاده – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

تغییر اقلیم جهانی ایجاد شده توسط گازهای گلخانه ای یکی از نگرانی های عمده جوامع بین المللی است،در بین گازهای گلخانه ای، CO2 سهم زیادی در گرمایش جهانی دارد و از آنجایی که صنعت فولاد،صنعتی است که بشدت مصرف کننده انرژی می باشد ،مقدار انتشار CO2از کارخانه های فولاد سازی سهم زیادی از کل انتشار گازهای گلخانه ای را تشکیل می دهد. بنابراین کاهش انتشار CO2 از کارخانه های فولاد از ضرورتهای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار می باشد.هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثربرانتشار CO2 از کارخانه های فولادسازی و ارائه اقدامات اصلاحی برای کاهش انتشار آن می باشد. فهرست چرخه حیات (LCI) محصولات آهنی و فولادی بر رابطه بین خروجیهای CO2و متغیرهای ورودی فهرست چرخه حیات دلالت دارد.برای محاسبه تغییرات خروجی CO2 تولید شده با تغییر متغیرهای ورودی فهرست چرخه حیات ،از ابزار گرافیکی تورنادو استفاده شده است. سپس متوسط حساسیت هر متغیر ورودی محاسبه شدهو با استفاده از رتبه بندی متغیرها فاکتورهای اصلی که کارخانه های فولادسازی را تحت تاثبیر قرار می دهند شناسایی ،پس از آن اقدامات اصلاحی برای کاهش خروجی CO2 پیشنهاد می شود.نتایج نشان میدهد که مهمترین فاکتورهای تاثیر گذار بر انتشار CO2 درکارخانه های فولادسازی گاز کوره بلند،مصرف مایع فولاد در واحد ریخته گری مداوم،مصرف ورق نورد گرم،نرخ فلز گرم فولادسازی می باشد.در نهایت اقدامات اصلاحی موثری برای کاهش انتشار CO2 نظیرحذف CO2 کوره بلند،کاهش نرخ فلز گرم کوره اکسیژن ،بازیافت گاز کوره بلند،بهینه سازی ساختار محصولات پیشنهاد شده ا