سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جلال برادران مطیع – دانشجوی دکتری گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن شاکری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه در جوامه شهرنشینی، د رختان سرمایه های طبیعی هستند که حفظ آنهااهمیت فوق العاده دارد. همه ساله خسارات جانی و مالی زیادی در اثر سقوط درختان بوجود می آید که از راههای جلوگیری و کاهش خسارات، پیش وضعیت درختان می باشد. عیوبی نظیر پوسیدگی، پوکی و حفره در تنه درخت موجب کاهش مقاومت د ربرابر نیروهایی ناشی ار تاج و عواملی نظیر باد می شود.در این بین پایش وضعیت تنه درختان در بوستان ها، پارک ها و معابر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از جمله روشهای بازرسی غیر مخرب عیوب تنه دخرتان ، میتوان مقاومت سنجی، اسکن ام آر آی و تومو گرافی صوتی را نام برد . در این مقاله تومو گرفی صوتی را به عنوان یکی از دقیقترین رو شهای تشخیص عیوب فیزیکی تنه درختان مورد بررسی قرار داده و در مورد نتایج حاصل از آن بحث می کنیم. در این روش، با توجه به سرعت عبور موج صوتی از درون تنه، یک تصویر رنگی از سطح مقطع تنه درخت حاصل می شود. رنگها در این تصویر معرف گستردگی و محل قرار گیری عیوبی نظیر پوسیدگی، پوکی و وجود حفره می باشد.