سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید معاونیان – استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی شهاب – دانشجوی دکترا، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سیستم انتقال قدرت خودرو و صحت کار آن، نقش مهمی در عملکردخودروها دارد. هدف این پژوهش ارائه راهکاری مناسب برای بررسی و شناسایی و تعیین موقعیت و اندازه عیوب در سیستم انتقال قدرت خودرو با توجه به الگوهای مربوط به سیگنالهای باقیمانده بدست آمده از مدل شبیه سازی شده از مکانیزم، می باشد. بدلیل مزایا و توانایی های خاص شبکه های عصبی فازی در شناسایی الگو، از آنها در مراحل تشخیص عیوب استفاده شده است. نتایج تست و شبیه سازی با استفاده از نرم افزارMatlabدر پایان آورده شده است.