سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی شیخ زاده – عضو هیات علمی دانشگاه شریف
محمدرضا آراستی – عضو هیات علمی دانشگاه شریف
روزبه کتب زاده – کارشناس ارشد مدیریتMBA دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله به موضوع شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در یک صنعت میپردازد. عوامل کلیدی موفقیت به آن دسته از عوامل محیطی اطلاق میشود که توجه و ارائه پاسخ مناسب به آنها برای موفقیت در یک بازار رقابتی ضروری است. عوامل کلیدی موفقیت ماهیتی مشروط و وابسته به شرایط دارند. به عبارت دیگر این عوامل برای صنایع مختلف متفاوت بوده و حتی در یک صنعت از زمانی به زمان دیگر متغیرند. به همین دلیل شناسایی مستمر و ردیابی تغییرات آنها یکی از فعالیتهای ضروری و در عین حال پیچیده و مشکل در بنگاههای اقتصادی به شمار میرود. بطور کلی برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت دو رویکرد کلی وجود دارد که عبارتند از نظر سنجی از مدیران و کارشناسان بنگاههایی که در آن صنعت خاص مشغول به فعالیت هستند؛ و یا بررسی توانمندیها و ویژگیهای بنگاههای موفق در یک صنعت )یا بخش صنعت(. در این مقاله بر اساس هر دو رویکرد و با استفاده از چارچوب نظری ارائه شده توسط فرایس و بومگارتنر، عوامل کلیدی موفقیت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران شناسایی و تحلیل شده است. همچنین نتایج این تحقیق با تحقیق انجام شده در سطح بینالمللی توسط فرایس و بومگارتنر مقایسه و وجوه تشابه و افتراق آنها مورد بررسی قرار گرفته است