سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رسول نورالسناء – دکترای آمار کاربردی، هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و ص
عباس اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سازمان های امروزی در محیط های بسیار متغیر و پیچیده داخلی و بین المللی با چالش های عدیده ای از جمله فشار برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر، منابع مالی محدود و در حال اتمام ،افزایش وظایف و فعالیت ها ،تغییرات پر سرعت تکنولوژی و هجوم راه حل های مدیریتی متفاوت برای بهبود وضعیت سازمان ها مواجه اند.مدیریت عملکرد، به عنوان یکی از نظام های مدیریت منابع انسانی نقش مهمی را در بهبود عملکرد کارکنان و همسویی عملکرد آنان با اهداف کلان سازمانها و در نتیجه بهبود عملکرد سازمانها ایفا می نماید.اما طراحی، استقرار و اجرای این نظام، بدون شناسایی عوامل کلیدی موفقیت آن، محکوم به شکست است.لذا با توجه به عدم وجود پایگاه اطلاعاتی دقیق و مناسبی از عوامل کلیدی موفقیت ، شناسایی این عوامل لازم به نظر می رسد. ۲ در این پژوهش ابتدا به تشریح مشخصات سیستم مدیریت عملکرد پرداخته ،سپس با مرور تحقیقات انجام شده و تهیه پایگاه اطلاعاتی مناسب در زمینه عوامل کلیدی موفقیت جهت استقرار سیستم مدیریت عملکرد مجموعه ای از عوامل تعیین گردید. سپس با استفاده از تحلیل های آماری و در نهایت توزیع پرسشنامه ای تحت وب برای خبرگان شرکت ملی گاز ایران در تمام مدیریت های تحت پوشش ، عوامل پالایش و در نهایت عوامل کلیدی موفقیت جهت استقرار سیستم مدیریت عملکرد شناسایی و رتبه بندی گردید.