سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رضا موحدی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران
سهیلا قربان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
جلال اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
زهرا غروی نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

امروزه اشتغال دانش آموختگان به عنوان یکی از معضلات مهم کشور توجه بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران را به خود معطوف نموده ا زطرفی تاکید مسئولان نظام برلزوم ایجاد اشتغال و خارج شدن از این بحران براهمیت این مساله افزوده است دراین میان دانش آموختگان رشته های کشاورزی سهم عمده ای از جمعیت دانش آموخته جویای کار کشور را تشکیل میدهد هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مختلف دخیل دراشتغال زایی دانش اموختگان رشته های کشاورزی است ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل برسوالات بسته و باز بود جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموختگان رشته های کشاورزی عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان واقع درشهرستان همدان بودند که تعداد آنها ۶۰۰ نفر بوده و از بین آنها تعداد ۱۰۰ نفر با استفاده از روش تصادفی نظامند انتخاب گردیدند.