سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسن زاده نفوتی – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
محمدرضا نوجوان بشنیغان – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
احمدعلی زارع مهرجردی – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
مسلم چابک بلداجی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آ

چکیده:

زمین لغزش ها از جمله بلایای طبیعی هستند که سالانه خسارت های مالی و جانی را در کشور ایجاد می کنند. شناخت مناطق پر خطر می تواند در کاهش خسارت ها و تصمیم گیری در سیاست های توسعه اراضی موثر باشد. در این تحقیق از روش ارزیابی چند معیاره مکانی برای پهنه بندی خطر زمین لغزش استفاده شد. نقشه عوامل مختلف با استفاده از تصاویر ماهواره ای، نقشه های موضوعی و بازدیدهای صحرایی تهیه شد. درختواره عوامل و محدودیت ها در نرم افزار ILWIS طراحی گردید. نقشه های زمین شناسی، شیب، جهت دامنه، کاربری اراضی و فاصله از جاده، رودخانه و گسل به عنوان عوامل و نقشه شیب و رودخانه به عنوان محدودیت به سیستم معرفی گردید. پس از وزن دهی به عوامل و زیر عوامل، نقشه حساسیت به زمین لغزش منطقه به صورت ارزش ۰ تا ۱ به دست آمد. سپس نقشه نهایی به ۴ طبقه از حساسیت کم تا خیلی زیاد طبقه بندی شد و برای بررسی صحت آن، با نقشه پراکنش زمین لغزش های منطقه که از طریق بازدیدهای میدانی تهیه شده بود، قطع داده شد. نتایج نشان داد که اکثریت زمین لغزش های به وقوع پیوسته در طبقه حساسیت زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است بنابراین صحت نقشه پهنه بندی تایید شد