سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محبوبه پیام عسگری – کارشناس اجرایی حوزه مدیریت دانش، مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)
هومن هورشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه رجاء قزوین

چکیده:

امروزه میزان همکاری های موقت و فعالیت های پروژه محور در سازمان ها در حال افزایش است. به همین ترتیب، حجم دانش ایجاد شده در حین پروژه ها نیز رو به رشد است. هر چند، ریسک هایی از منظر انتقال دانش متوجه سازمان های پروژه محور می باشد، که این ریسک ها عبارتند از: پراکندگی پروژه ها، دشواری هماهنگی میان نقش های مشابه در پروژه های مختلف، موقتی بودن حضور اعضای تیم در پروژه ها و متفرق شدن اعضای تیم پس از ا تمام پروژه. از آنجا که شرکت های عمرانی سازمان هایی پروژه محور هستند که اجرای پروژه های مشابه در آنها زیاد می باشد، در این تحقیق سعی شده عوامل موفقیت مدیریت دانش در این شرکت ها شناسایی شوند. به منظور آزمودن اثر عوامل فرهنگی، سازمانی، ساختاری و فرآیندی بر اثر بخشی مدیریت دانش از روش کمترین مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که علاوه بر پشتیبانی IT و عناصر سازمانی، عوامل فرهنگی هستند که قویاً بر موفقیت مدیریت دانش تأثیر گذارند. وجود این عوامل در تیم های پروژه ای سازمان ها، فقدان روال های سازمانی و نبود حافظه سازمانی را جبرانی می کند. انتظار می رود، نتایج این مقاله کمک به درک متمایزی از مدیریت دانش در محیط های پروژه ای بنماید.