سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره محمدشاهی مقدم – دانشجوی کارشناسی صنایع
امیر حسین انضباطی – عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سجاد

چکیده:

امروزه جوامع در حال توسعه با مسائل و مشکلات مشترکی نظیر تورم، بیکاری، فقر و غیره مواجه هستند. یکی از مهمترین عواملی که می تواند در حل مشکلات این کشورها موثر واقع شود توسعه ی کارآفرینی است که تحقق این امر خود وابسته به مسائل مختلفی می باشد. از جمله کواردی مه می تواند منجر به توسعه ی کارآفرینی در جوامع گردد، شناسایی و تقویت عوامل موثر بر قصد کارآفرینی به ویژه در قشر جوان و تحصیل کرده است، که با برنامه ریزی و جهت گیری مناسب مسئولین می تواند احتمال وقوع کارآفرینی در جامعه ی مورد نظر را بیشتر نماید. در این مقاله پس از بیان مفاهیم و تعاریف مرتبط به کارآفرینی، به شناسایی عوامل موثر بر قصد کارآفرینی از دیدگاه پژوهشگران و مقایسه ی مدلهای ارائه شده پرداخته شده است. سپس از طریق توزیع پرسشنامه در یک موسسه ی آموزش عالی این عوامل تجزیه و تحلیل شده اند. در نهایت پیشنهاداتی در جهت تقویت این عوامل ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گرایش به عمل، امکان پذیری درک شده و مطلوبیت درک شده با قصد کارآفرینانه رابطه دارد.