سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسین ذوالفقاردهنوی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
مریم اشرف – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
صمیره محمودی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

تنوع در گروههای مشتریان نظام بانکی، درخواستها و نیازهای مشتریان و تنوع در خدمات نظام بانکی، این نظام را وامی دارد تا از یک سو نسبت به اولویت بندی مشتریان و از سوی دیگر به اولویت بندی خددمات اقدام کند . با توجه به اینکه محصولات اصلی ارائه شده به مشتریان در همه بانک ها کما بیش یکسان هستند، نیاز شدید به متمایز سازی از رقبا اجتناب ناپذیر است. یکی از روش هایی که بانک ها می توانند به این هدف دست یابد، شناسایی، جدذب و حفظ مشتریان کلیدی می باشد. در این پژوهش کاربردی پیمایشی، – نظدرات ۲۴۳ مشدتری کلیددی شدب باندک کشداورزی جنوب استان کرمان در مورد عوامل موثر بر جذب و حفظ مشتریان این بانک گردآوری شد. آن گاه، بر اساس داده های جمع آوری شده و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، ۷ عامل موثر بر جذب و حفظ مشتریان کلیدی بانک مزبور شناسایی و اولویت بندی شد