سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد فهیمی فرد – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی
جلال قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده:

از آنجا که مهمترین وظیفه بخش بازرگانی داخلیه رکشور توزیع کالا و ارزاق عمومی درسطح جامعه بوده و ایجاد بازارهای شهرداری یکی از روشهای اصلاح نظام توزیع داخلی می باشد به منظور تحقق این هدف سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری مشهددرسال ۸۷ تاسیس گردید جهت پیشبرد اهداف این بازارها شناخت و پیش بینی نیازهای شهروندان اهمیت ویژه ای دارد بررسی و شناخت شاخصهای وفاداری مشتریان بدین لحاظ حائز اهمیت است که وفاداری یا عدم وفاداری مشتری تعیین کننده موفقیت یا شکست بنگاه ها و سازمان های اقتصادی است بنابراین دراین مطالعه شناسایی عوامل وفادارساز مشتریان این بازارها با استفاده از مدل سازمان های پاسخگوی سریع Fast Response Organizations در دست تحقیق قرار میگیرد درمدلهای سازمان های پاسخگوی سریع عوامل شش گانه قیمت کیفیت خدمات زمان قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری منجر به رضایت شده و بروفاداری مشتریان تاثیر می گذارد نتایج نشان داد که با افزایش ۱ درصدی هریک از عوامل شش گانه قیمت کیفیت خدمات زمان قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری وفاداری شهروندان به بازارهای شهرداری مشهد به ترتیب برابر ۱/۳ و ۰/۹۳ ، ۰/۸۴ ، ۰/۷۵ و ۰/۶۵ و ۰/۸۵ درصد افزایش می یابد.