سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
سیدعلیرضا طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
محمدحسن طاهریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

چکیده:

امروزه با توجه به افزایش فشارهای محیطی و رقابتی برسازمان ها مبحث کوچک سازی و افزایش انعطاف پذیری بیش ازپیش اهمیت یافته و دراین بین برون سپاری توجه بسیاری از شرکت ها را به خود اختصاص داده است اما عدم توجه به مخاطرات موجود و بخصوص عدم شناخت نسبت محصول و تکنولوژی مورد نظر آن شکست بسیاری از پروژه های برون سپاری را درپی داشته است هدف این تحقیق شناسایی ریسک ها و دلایل و عوامل موفقیت آن دربرونسپاری درسطوح مختلف تکنولوژی از دیدگاه طبقه بندی محصولات با تکنولوژی های مختلف سانجایا لل می باشد که این تکنولوژی ها براساس محصولات و در۴ محصول با تکنولوژی هیا منبع محور پایین متوسط و بالا آورده شده است از همین رو دراین تحقیق تمامی نقطه نظرات کارشناسان و خبرگان درطیف وسیعی ازشرکت های تولیدی درایران درقالب پرسشنامه های جمع آوری و بوسیله روشهای اماری رتبه بندی گردید