سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مرید باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته
بلقیس باورصاد – اعضا هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
عبدالهادی درزیان عزیزی –

چکیده:

چندین دهه از شکل گیری مفهوم زنجیره تامین می گذرد دراین مدت با گسترش و توسعه بازارها فضای رقابتی برای ارایه خدماتو محصولات تنگتر شده و پیچیدگی بازار ها و کاهش دوره عمر محصولات و اهمیت یافتن زمان پاسخگویی به مشتریان سازمان ها را به سمت مشتری مداری هدایت کرده است بنابراین سازمان ها و شرکت ها کوشیده اند تا با اتخاذ راهکارهاپاسخی متناسب و به موقع به تقاضای جدید و متنوع بازار ارایه دهند ازطرفی با توجه به آنکهساختار شبکه ای پاسخ سریعتری را به چنین تنوعی میدهد الزاما فضای کاری برای سازمان های امروزی فضایی شبکه ای است و سازمان ه مجبورند با الهام از ایده زنجیره تامین و همکاری تنگاتنگ میان تامین کنندگان تولید کنندگان و مشتریان به حیات خود ادامه دهند با توجه به اهمیت نقش زنجیره تامین مقاله حاضر به شناسایی عوامل موثر برعملکرد زنجیره تامین درشرکت ملی مناطق نفت و خیز جنوب پرداخته است جامعه اماری این پژوهش شامل ۱۵۰ نفر از مدیران و سرپرستان کارشناسان ارشد و کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که از بین آنها نمونه آماری تعیین شده است.