سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

یدالله کرمی – کارشناس ارشد رشته مدیریت کارآفرینی
محمد حسن مبارکی – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
علیرضا مهاجری – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: اصل مقاله به دلیل مشکل در فرمت بندی صفحات حذف گردید]
کمیته امداد امام خمینی صرفاً یک بنگاه خدمات اجتماعی نیست و در کنار آن نقش کارآفرینی اجتماعی را نیز بر عهده دارد. علی رغم تلاش های وافر این نهاد درراستای هدف اساسی یعنی خوداتکایی مددجویان و صرف هزینه های زیاد، تعداد مددجویان خود اتکا شده نسبتاً کم است. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت طرح های خوداشتغالی و خودکفایی افراد تحت پوشش به مسئولین این نهاد کارآفرین اجتماعی در سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت افزایش نرخ خودکفایی طرح های خوداشتغالی افراد تحت پوشش خود کمک موثری نماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط عوامل ساختاری، زمینه ای و رفتاری با میزان موفقیت طرح های خودکفایی و اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ه) بارویکردکارآفرینی اجتماعی بوده است که تحلیل بر روی ۱۵۲ نفر مددجو و ۱۲ نفر کارشناس انجام شد. در این تحقیق از روش آمیخته یا ترکیبی استفاده گردیده است. از روش کیفی تحلیل مبتنی بر زمینه برای بررسی اکتشافی عوامل از دیدگاه کارشناسان و متخصصان کمیته امداد استفاده گردید. همچنین برای آزمون مدل سه شاخگی عوامل کلیدی موفقیت طرح های خودکفایی از روش کمی توصیفی پیمایشی استفاده شد. در این تحقیق از روش های پرسشنامه و مصاحبه برای گردآوری اطلاعات استفاده گردید. بر اساس یافته های این تحقیق، عوامل ساختاری ۰/۳۲، عوامل زمینه ای ۰/۴۱ و عامل رفتاری ۰/۳۴ از واریانس متغیر موفقیت طرح های خوداتکایی را پیش بینی می نماید . متغیرهای سرمایه و اشتغال (عوامل ساختاری)، ابتکار، خلاقیت و شناسایی فرصت (عوامل رفتاری) و مشوق ها و قوانین (عوامل زمینه ای) مؤلفه های پیش بینی کننده نسبتاً قوی در میزان موفقیت طرح های خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده اند.